ระวังอาหารทะเลจานโปรด

โดย: MAnking [IP: 180.183.195.xxx]
เมื่อ: 2018-03-06 15:02:38


ภัยที่มองไม่เห็น

ในขณะที่สิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาหารทะเลก็ไม่ได้รอดพ้นจากมลภาวะต่างๆ เช่นเดียวกัน พบว่า มีโลหะหนักหลายชนิดที่สามารถตรวจพบในอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม และทองแดง พบว่า สารพิษพวกนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆปี และสามารถตรวจพบได้ในอาหารทะเลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปลา ปูม้า กั้งตั๊กแตน หอยนางรม และปลาหมึก โดยพบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีพิษภัยอื่นๆ ที่อาจพบได้ในอาหารทะเลอีกแหล่งที่มา:

ruby888

#1 โดย: many888 [IP: 5.62.61.xxx]
เมื่อ: 2018-08-17 15:56:49
จะกินอะไรก็ต้องระวัง

http://www.jornadasdeapoyoestudiantil2011.com/%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94/.html

ชื่อผู้ตอบ: