MAP AND TRAVEL แผนที่และการเดินทาง

 

 

     การเดินทางสู่อำเภอธาตุพนม สามารถเดินทางได้ 3 ทางด้วยกัน

1. โดยรถยนต์โดยสาร

       ซึ่งมีให้บริการอยู่หลายบริษัทด้วยกัน ทั้งจากกรุงเทพมหานครฯ และจากจังหวัดใกล้ เคียงจากกรุงเทพฯ จะมีทั้งรอบเช้าและรอบเย็นไป - กลับ แบ่งเป็นอัตราค่าโดยสารดังนี้

     -
ธรรมดา ปรับอากาศชั้น 2 ราคาประมาณ 300 - 500 บาท
      - ปรับอากาศชั้น 1 ราคาประมาณ 550-700 บาท
      - ปรับอากาศ V.I.P. ราคาประมาาณ 750 - 850 บาท

2. โดยรถยนต์ส่วนตัว

      การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เป็นการสะดวกสบายที่สุด เพราะถนนที่เข้าสู่ตัวอำเภอธาตุพนม ในปัจจุบันเป็นถนนราดยางทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะมาจาก จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร หรือจากตัวเมืองจังหวัดนครพนม

      - ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอธาตุพนมมีระยะทางประมาณ 735 กิโลเมตร
      - ระยะทางจากจังหวัดสกลนคร ถึงอำเภอธาตุพนม มีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
      - ระยะทางจากจังหวัดมุกดาหาร ถึงอำเภอธาตุพนม มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
      - ระยะทางจากตัวเมืองนครพนม ถึงอำเภอธาตุพนม มีระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร

3. โดยเครื่องบิน

        ท่านสามารถโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ในการเดินทางไป - มาอำเภอธาตุพนมได้ แต่ทั้งนี้จะต้องใช้บริการของสนามบินจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร จากนั้นจึงนั่งโดยสารรถประจำทางมาที่อำเภอธาตุพนม

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

http://www.nokair.com/nokconnext/aspx/flightschedule.aspx 

http://www.airasia.com/th/th/home.page 

 
Thai Text Generator

 


                                   

 โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว มีบริการติดต่อรถ รับ-ส่ง 

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น