พูดคุยกับแพทย์

โดย: 555 [IP: 185.216.73.xxx]
เมื่อ: 2023-03-06 14:52:27
พูดคุยกับแพทย์ของคุณด้วยหากคุณสังเกตเห็นว่าผมร่วงกะทันหันหรือเป็นหย่อม ๆ ผมร่วง หรือผมร่วงมากกว่าปกติเมื่อหวีหรือสระผมของคุณหรือลูกของคุณ ผมร่วงอย่างกะทันหันสามารถส่งสัญญาณถึงโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการรักษา
ชื่อผู้ตอบ: