สัตว์เลื้อยคลาน

โดย: 555 [IP: 37.19.205.xxx]
เมื่อ: 2023-03-15 13:29:46
สัตว์เลื้อยคลาน ฟันโดยทั่วไปจะมีรูปร่างเรียบง่ายและเป็นรูปกรวย แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างส ฟัน ปีชีส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขี้ยวที่ฉีดพิษของงู รูปแบบของฟันหน้า เขี้ยว ฟันกรามน้อย และฟันกรามน้อยพบได้เฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และในขอบเขตที่แตกต่างกัน ในบรรพบุรุษวิวัฒนาการ ของพวก มัน

ชื่อผู้ตอบ: