ข้อ สะโพกเคลื่อนค่อนข้างหายาก

โดย: โอปอ [IP: 125.212.220.xxx]
เมื่อ: 2023-03-16 15:02:04
ข้อ สะโพกเคลื่อนค่อนข้างหายาก เป็นมาแต่กำเนิดหรือได้มา และคิดเป็นประมาณ สะโพก 5% ของข้อสะโพกเคลื่อนทั้งหมด ข้อสะโพกโดยกำเนิด (ตรงข้ามกับข้อสะโพกเทียม) มีความเสถียรโดยเนื้อแท้และต้องการแรงจำนวนมากเพื่อทำให้เกิดข้อเคลื่อน เช่น ใน อุบัติเหตุทางรถยนต์

ชื่อผู้ตอบ: