การมีโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือระดับความดันโลหิตเมื่อเข้ารับการศึกษาไม่ได้แก้ไขผลของการรักษา

โดย: R [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-03-17 14:16:33
ศาสตราจารย์ราฮิมีกล่าวว่า "การตัดสินใจสั่งจ่ายยาความดันโลหิตไม่ควรขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือความดันโลหิตในปัจจุบันของแต่ละคนเพียงอย่างเดียว โรคหัวใจขาดเลือด แต่ควรมองว่ายาความดันโลหิตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อบุคคล ความน่าจะเป็นที่จะมีอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น"

ชื่อผู้ตอบ: